Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

poniedziałek, 28 maja 2018 18:59 Administrator
Drukuj

Bydgoszcz, dnia 28-05-2018

 

KOMUNIKAT Nr 2

 

Zarząd Koła na podstawie § 56 pkt. 1, 57 Statutu PZŁ zawiadamia, że w dniu 16 czerwca 2018 roku o godz. 12:00 w Domu Myśliwskim „HUBERTUS” w m. Nowy Sumin 59 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 294 „HUBERTUS” z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad (Uchwała Nr 1).

 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia.

 4. Odczytanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

 5. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia z dnia 15.04.2018 roku.

 6. Wybór Komisji Uchwał i Komisji Skrutacyjnej.

 7. Wybory delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ - zgłoszenie kandydatów.

 8. Wypełnienie oświadczeń lustracyjnych przez zgłoszonych kandydatów i ich przekazanie upoważnionemu członkowi Zarządu Koła, co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kandydowanie.

 9. Poinformowanie uczestników NWZ o kandydatach, którzy spełniają wymóg formalny wynikający z zapisu art. 8 pkt. 60 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

 10. Omówienie zasad i przeprowadzenie głosowania tajnego.

 11. Podliczenie głosów.

 12. Podjęcie Uchwały NWZ Nr 2 w sprawie wyboru delegatów naszego Koła na Zjazd Delegatów PZŁ.

 13. Zakończenie NZW.

 

Po NWZ na godz. 14:00 zaplanowano wspólny posiłek.