WKŁ nr 249 Hubertus w Bydgoszczy

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Terminy polowań

Email Drukuj PDF

Gatunek

Okres polowań

Jelenia szlachetne

- byki

21.08 - 28.02

- Łanie

01.09 - 15.01

- cielęta

01.09 - 28.02

Jelenie sika

- byki, łanie, cielęta

01.10 - 15.01

Daniele

- byki

01.10 - 31.01

- Łanie, cielęta

01.10 - 15.01

Sarny

- kozły

11.05 - 30.09

- kozy i koźlęta

01.10 - 15.01

Dziki

- odyńce, wycinki,

cały rok

przelatki, warchlaki (za warchlaki uznaje są dziki od dnia urodzenia do 31 marca następnego roku kalend.)

- lochy

15.08 - 15.01

Muflony

- tryki

01.10 - 28.02

- owce i jagnięta

01.10 - 15.01

Borsuki

01.09 - 30.11

- na obwodach z głuszcem i cietrzewim

cały rok

Tchórze i kuny

01.09 - 31.03

- na obwodach z głuszcem i cietrzewiem

cały rok

Lisy

01.06 - 31.03

- na obwodach z głuszcem i cietrzewiem lub w obwodach na których prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy

cały rok

Jenoty, szopy pracze i norki amerykańskie

cały rok

Piżmaki (na rybackich terenach cały rok)

11.08 - 15.04

Zające szaraki i dzikie króliki

01.11 - 31.12

- w drodze odłowów

01.11 - 15.01

Bażanty

- koguty

01.10 - 28.02

- kury tylko na terenach OHZ

01.10 - 31.01

Kuropatwy

11.09 - 21.10

- w drodze odłowów

11.09 - 15.01

Dzikie kaczki

(krzyżówki, cyraneczki, głowieńki, czernice)

15.08 - 21.12

Gęsi

(gęgawy, zbożowe, białoczelne)

01.09 - 21.12

Łyski

15.08 - 21.12

Gołębie grzywacze

15.08 - 30.11

Słonki

01.09 - 21.12

Jarząbki

01.09 - 30.11

 

- Jeżeli początek okresu polowań przypada na dzień następny po dniach ustawowo wolnych od pracy, okres ten rozpoczyna się pierwszego dnia wolnego od pracy.
- Jeżeli koniec okresu polowań przypada na dzień poprzedzający dzień ustawowo wolny od pracy, okres ten upływa z ostatnim dniem wolnym od pracy.
- Przy ustalaniu okresu polowań za dzień wolny uważa się soboty, niedziele oraz inne dni ustalone w przepisach.
- Łosie (byki, klempy, łoszaki) objęte są całkowitą ochroną.

Poprawiony: środa, 20 września 2017 14:59