WKŁ nr 249 Hubertus w Bydgoszczy

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
WKŁ nr 249 Hubertus w Bydgoszczy

Zabawa karnawałowa

Email Drukuj PDF

Zarząd Koła planuje organizację zabawy karnawałowej w ostatnią sobotę karnawału tj. 14 lutego - uzależnione jest to od ilości chętnych w związku z powyższym w terminie do 31 stycznia proszę o informację do Prezesa.

 

Składki PZŁ 2015

Email Drukuj PDF

Opłata składki członkowskiej PZŁ 2015

 

Wysokość składki członkowskiej PZŁ na rok 2015 wynosi;

 

355 zł – składka normalna

195 zł - składka ulgowa*

 

Składki proszę wpłacić na konto KŁ 294 „HUBERTUS”

 

nr konta SGB

63 1610 1234 2026 0001 6418 0001 forma zalecana

 

Lub bezpośrednio w kasie koła u skarbnika

G.Owczarzak

Skarbnik WKŁ 294

 

*) „§ 181 ust.2. Składka ulgowa, w wysokości 50% składki normalnej, przysługuje młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz tym członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 70 rok życia”.

Poprawiony: piątek, 12 grudnia 2014 22:09
 

Spływ kajakowy i trening strzelecki

Email Drukuj PDF

Kol. Kazimierz Banach rozpoczął wydawanie odzieży myśliwskiej (zgodnie z podanymi przez kol. rozmiarami) - za pokwitowaniem.

Na dzień 19 lipca br., planowany jest spływ kajakowy - zgłoszenia do 30 czerwca br. należy zgłaszać do Prezesa.

W dniu 23 sierpnia 2014 roku o godz. 10:00 na strzelnicy myśliwskiej w Plaskoszu organizujemy szkolenie strzeleckie dla członków naszego Koła połączone z rywalizacją o puchar PREZESA - amunicję śrutową (kaliber 12) w ilości 3 paczek dla każdego uczestnika zakupimy z funduszy Koła (jest możliwość zakupienia innego kalibru - po wcześniejszym uzgodnieniu), do konkurencji „zając” w amunicję należy zaopatrzyć się we własnym zakresie, będzie również możliwość przystrzelenia broni kulowej oraz strzelania do dzika w przebiegu (amunicja własna) - aby nie kupować zbędnej ilości amunicji w terminie do 13 sierpnia proszę telefonicznie u Łowczego potwierdzić swój udział w szkoleniu.

Poprawiony: niedziela, 15 czerwca 2014 18:55
 

Polowania zbiorowe 2014/2015

Email Drukuj PDF

Informujemy Kolegów, że dnia 25.10.2014 roku odbędzie się polowanie Hubertowskie. Do pozyskania przewidujemy dziki, jelenie łanie i cielęta, lisy, jenoty, tchórze, kuny i także zające. Myśliwi, chcący wziąć udział w polowaniu, zgłaszają ten fakt do prowadzącego polowanie lub organizatora polowania nie później niż 3 dni przed terminem odbycia polowania. Po polowaniu planowana jest biesiada dla myśliwych i ich rodzin.

Pełen harmonogram polowań zbiorowych dostępny jest po zalogowaniu się w zakładce "polowania zbiorowe".

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w polowaniu Hubertowskim.

Poprawiony: piątek, 26 września 2014 17:22
 

Walne zgromadzenie

Email Drukuj PDF

Zarząd Koła zawiadamia, że w dniu 18 maja 2013 roku w Domu Myśliwskim „Hubertus” w m. Nowy Sumin 59 o godzinie 10.00 odbędzie się zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 294 „HUBERTUS”.

W dziale Komunikaty jest umieszczony jest harmonogram WZ i bilans za ubiegły sezon łowiecki koła.

Poprawiony: środa, 30 kwietnia 2014 05:54
 


Strona 6 z 12