WKŁ nr 249 Hubertus w Bydgoszczy

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
WKŁ nr 249 Hubertus w Bydgoszczy

Harmonogram polowań zbiorowych

Email Drukuj PDF

W dziale "terminy polowań zbiorowych" znajduje się harmonogram na obecny sezon.

Poprawiony: wtorek, 12 września 2017 04:50
 

Sadzimy 1000 drzew

Email Drukuj PDF

Myśliwi z naszego koła aktywnie uczestniczyli w akcji "Sadzimy 1000 drzew".

Więcej informacji znajduje się na stronie Nadleśnictwa.

 

View the embedded image gallery online at:
http://hubertus294.pl/index.php?limitstart=10#sigFreeIdc3c3fc9a0e

 

Na swoją prośbę emerytowaliśmy kolegów Stanisława Wideł oraz Józefa Erdmann. Dziękujemy im za wspólnie spędzone chwile i poświęcenie dla łowiectwa.

 

View the embedded image gallery online at:
http://hubertus294.pl/index.php?limitstart=10#sigFreeIdc531ab2f6f

Poprawiony: wtorek, 12 września 2017 04:45
 

Spływ kajakowy i trening strzelecki

Email Drukuj PDF

Zarząd organizuje w dniu 22 lipca spływ kajakowy na Brdzie. Wyjazd z Nowego Sumina o godz. 9:00. Zgłoszenia przyjmuje Prezes do dnia 29 czerwca.

W dniu 5 sierpnia o godz. 10:00 na strzelnicy w Plaskoszu odbędzie się trening strzelecki (zasady jak w poprzednich latach). Zgłoszenia przyjmuje Łowczy do dnia 28 lipca. Po treningu jest możliwość przystrzelenia broni kulowej.

Poprawiony: wtorek, 13 czerwca 2017 15:04
 

Polowanie dewizowe w obwodzie nr 22

Email Drukuj PDF

Zarząd Koła informuje, że w dniach 29 czerwca - 2 lipca w obwodzie nr 22 będą polować będą myśliwi dewizowi. W związku obwód jest zamknięty dla innych myśliwych. Za utrudnienia przepraszamy.

Sekretarz Koła

DJ

 

Walne Zgromadzenie

Email Drukuj PDF

Zarząd Koła zawiadamia, że w dniu 11 czerwca 2017 roku o godz. 10:00 w Domu Myśliwskim „Hubertus” w Nowym Suminie odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 294 „HUBERTUS”.

 

Porządek obrad:

Zarząd Koła na podstawie § 55, 57 i 62 Statutu PZŁ zawiadamia, że w dniu 11 czerwca 2017 roku o godz.

10:00 w Domu Myśliwskim „Hubertus” w m. Nowy Sumin 59 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków

Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 294 „HUBERTUS” z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad (Uchwała Nr 1).

3. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia.

4. Odczytanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia z dnia 22.05.2016 roku.

6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.

7. Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres 2016/2017.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Koła za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie

absolutorium dla członków Zarządu.

9. Dyskusja tematyczna nad sprawozdaniami, wnioski do uchwał.

10. Podjęcie Uchwały Nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Koła za rok ubiegły oraz

zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok ubiegły.

11. Podjęcie Uchwały Nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

12. Głosowanie tajne nad podjęciem Uchwały Nr 4 w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków

Zarządu.

13. Przerwa (10 minut).

14. Przedstawienie projektu planu działalności i budżetu koła na rok następny.

15. Dyskusja i podjęcie Uchwały Nr 5 w sprawie planu działalności i budżetu koła na rok następny.

16. Dyskusja i podjęcie Uchwały Nr 6 w sprawie wymiany pieca grzewczego i modernizacji instalacji CO.

17. Inne sprawy i wnioski zgłaszane przez uczestników WZ.

18. Sprawy organizacyjne, w tym rozpatrzenie odwołań, komunikaty, wymiana informacji.

Po zakończeniu Walnego Zgromadzenia Członków Koła zaplanowano na godz. 14:00 wspólny obiad.

Przypominamy myśliwym o obowiązku zgłaszania do sekretarza zmian w kartach ewidencji członków PZŁ (w

szczególności nabycia lub zbycia broni).

Prosimy kolegów o zwrot upoważnień do indywidualnych polowań łowczemu najpóźniej w dniu Walnego

Zgromadzenia.

Poprawiony: poniedziałek, 22 maja 2017 19:30
 


Strona 3 z 12